Regelbau 514

Schron bojowy dla 1 karabinu maszynowego do ognia bocznego (niem. MG-Kasemattemit sehrohr), zaopatrzony w peryskopowe stanowisko obserwatora piechoty. Powstał jako uproszczone, wojenne rozwinięcie konstrukcji Regelbau 105d. Schron wybudowany na Dąbrowieckiej Górze nie posiadał wyjścia awaryjnego. Załoga liczyła 6 żołnierzy.

Rzut poziomy schronu Regelbau 514.
Rzut poziomy schronu Regelbau 514.