Regelbau 514 – Łączność

Częściowo zachowane końcówki rur głosowych.
Częściowo zachowane końcówki rur głosowych.

Łączność z otoczeniem zapewniała sieć telefoniczna z telefonem FS-38 w izbie załogi, zaś łączność wewnętrzną, odmiennie niż w Regelbau120a, oparto na rurach głosowych. Pierwsza łączy kazamatę bojową z pomieszczeniem obserwatora, druga kazamatę z izbą załogi. Końcówki rur zakończono mufą, do której wkręcano aluminiowe ustniki.