Regelbau 514 – System filtrowentylacji

Powietrze było zaciągane poprzez dwie czerpnie powietrza usytuowane tuż obok wejścia do obiektu. Rury przechodziły przez ściany wewnętrzne do dwóch filtro-wentylatorów HES 1,2. Na kryzach wystających ze ścian, identycznie jak w schronie Regelbau 120a, zamontowano filtr wstępny VWF 1,2 (niem. Viscozewattefilter 1,2), który oczyszczał powietrze z zanieczyszczeń mechanicznych. Wewnątrz obudowy znajdowały się maty z waty i wiskozy nasączonej olejem. Na pokrywie zewnętrznej filtra było mocowanie dla giętkiego przewodu parciano-gumowego lub gumowego, którym powietrze trafiało do kolejnych filtrów: przeciwpyłowego i przeciwgazowego.

  • Pierwszy zestaw HES 1,2 m3 obsługiwał izbę załogi oraz pomieszczenie obserwatora. Powietrze do nich dostarczano stalową rurą o średnicy 10,8 cm biegnącą od wentylatora przez ścianę do zaworu napowietrzającego.
  • Drugi obsługiwał wyłącznie izbę bojową schronu.

Trzy zawory nadciśnieniowe usuwały zużyte powietrze:

  • z izby załogi do śluzy gazowej,
  • ze śluzy gazowej do przedsionka,
  • z pomieszczenia obserwatora do przedsionka.
Schemat systemu filtrowentylacji schronu Regelbau 514.
Schemat systemu filtrowentylacji schronu Regelbau 514.